Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach

Aktualnosci     Historia     Kadra     Uczniowie     SU     Galeria     Kontakt     Ogłoszenia     Plan lekcji     Pozalekcyjne     Dokumenty     SKC     SKF     Rodzice
MENU
LINKI

Strona główna

Aktualności

Historia

Kadra

Uczniowie

Samorząd Uczniowski

Galeria

Kontakt

Ogłoszenia

Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Dokumenty

Szkolne Koło Caritas


Szkolne Koło Fotograficzne

Dla rodziców

ARCHIWUM
 


Aktualności
rok szkolny 2020/2021

Wesołych Świąt
Zapisy do oddziału przedszkolnegoZapisy do szkoły na rok szkolny 2021/2022 !!!

Rozmiar: 342420 bajtów

Więcej informacji TUTAJ.Nauczanie zdalne/stacjonarne


Od 15 do 28 lutego 2021 w klasach 1-3 nauczanie stacjonarne a w kl 4-8 nauczanie zdalne.

Kolędowanie


2 lutego w naszej, jakże pięknej polskiej tradycji kończy się okres śpiewania kolęd. Zakończyliśmy go biorąc udział w szlachetnym wydarzeniu #KolędaDlaHospicjum św. Łazarza w Krakowie, włączając się w zbiórkę funduszy i niosąc jednocześnie trochę radości chorym oraz umacniając ich wiarę w ludzką solidarność. Kolędowali nauczyciele (fizycznie w ograniczonym Covidowym składzie, ale duchem i myślami wszyscy!) FILM
oraz zespół Wiolinki FILM

Ponadto odbyło się parę wydarzeń online (z konieczności), które również możemy zobaczyć na fb szkolnym:
1. Koncerty kolęd
Instrumentalny cz.1 FILM
Instrumentalny cz.2 FILM
Zespół wokalno-instrumentalny Wiolinki FILM

2. III Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek FILM 1 oraz FILM 2

3. Dzień Babci i Dziadka w wykonaniu Oddziału Przedszkolnego oraz Wiolinek FILM
4. Życzenia świateczne FILM
5. Program mikołajkowy w wykonaniu Oddziału Przedszkolnego oraz Wiolinek FILM 1 https://fb.watch/3z_U0IBpGm/ oraz FILM 2

Nauczanie zdalne


Organizacja pracy szkół i placówek od 1 lutego 2021 r.

https://kuratorium.krakow.pl/organizacja-pracy-szkol-i-placowek-od-1-lutego-2021-r/WOŚP


WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Rozmiar: 33810 bajtów Dnia 31.01.2021 roku odbył się 29 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztab WOŚP miał siedzibę w Szkole Podstawowej im. 600-lecia UJ w Luborzycy. 30 wolontariuszy ze sztabu w Luborzycy kwestowało na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.Rozmiar: 7833 bajtów Nasza szkoła uczestniczyła w tym wydarzeniu już drugi raz , a chętnych do pomocy uczniów nigdy nie brakuje. Tym razem w zbiórce brała udział piątka ósmoklasistów – Kamila Bełzowska, Piotr Zamojski, Klaudia Grzyb, Krystian Chudzik i Karolina Dzięgiel. Uczniów z kolorowymi puszkami można było spotkać pod Kościołem MB Wspomożenia Wiernych w Prusach, pod Kościołem im. Św. Wawrzyńca w Goszczy, na stacji BP oraz w sklepie „ Anulka”. Mimo mrozu wolontariusze zebrali ponad 2705 zł! Wszyscy kwestujący wolontariusze zebrali niebagatelną kwotę 18495.30 zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na laryngologię dziecięcą. Dziękujemy za każdy wrzucony grosz! Świadomość, że dzięki temu miliony dzieci dostaną pomoc, jest wspaniała.

Wolontariusze ze SP w Prusach
Opiekun-Agnieszka PrusakFerie zimowe z RUGBY


W dniach 11-15 stycznia 2021r uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Zgrupowaniu Rugby Kadry NHRK Kraków, które odbyło się w Białce Tatrzańskiej. Zawodnicy kategorii miniżak, żak i młodzik, kadet intensywnie trenowali pod okiem trenera Tomasza Frań i Wojciecha Urynowicza. Uczniowie naszej szkoły to: Basia Kopeć, Ola Kopeć, Kinga Bugaj, Mikołaj Suryjak, Kornel Niemiec.

Organizacja pracy szkoły


Organizacja pracy szkoły od 18 stycznia 2021 r.
– powrót uczniów klas I-III do szkół

Szanowni Państwo - Rodzice!
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach, powołując się na Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuje, że w okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r. nauka w klasach 1-3 szkoły podstawowej będzie odbywała się w formie stacjonarnej.
W dniu 11.01.2021 r. podjęta została decyzja o powrocie klas I-III do zajęć stacjonarnych od dnia 18 stycznia 2021. Powrót uczniów klas I-III do szkoły jest możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. Opracowane przez MEiN, GIS oraz MZ zasady mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli w szkole. Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych z marca, września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, organizowania wydawania posiłków, postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u dzieci i pracowników szkoły./W załączniku załączam plik - wytyczne MEiN MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych /.
Organizacja nauki, podobnie jak w pierwszych dwóch miesiącach roku szkolnego, będzie organizowana tak, aby zapewnić Państwa dzieciom i nauczycielom maksymalne bezpieczeństwo. Przypominam Państwu, że :
1.Uczniowie przy wejściu do szkoły maja mierzoną temperaturę (urządzenia zdalne do pomiaru temperatury umieszczone są przy obydwu wejściach do szkoły) 2.Na terenie szkoły obowiązuje dezynfekcja i częste mycie rąk.
3.W częściach wspólnych szkoły (szatnie, korytarze) uczniowie obowiązani są nosić maseczki lub przyłbice.
Każda klasa będzie miała organizowane zajęcia w jednej sali lekcyjnej przyporządkowanej do danej klasy - wyjątki: lekcje wychowania fizycznego, informatyki. Na przerwy śródlekcyjne uczniowie klasy będą wychodzić rotacyjnie zgodnie z indywidualnym harmonogramem. Koordynatorem zdalnego nauczania w danym oddziale jest wychowawca klasy, który współpracuje z uczniami, rodzicami, nauczycielami, dyrektorem. Obiady- /catering/ będą wydawane zgodnie ze ściśle opracowanym i rygorystycznie przestrzeganym planem. Osoby trzecie będą miały wstęp na teren szkoły wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się z osobą do kontaktu.
Klasy I-II będą uczęszczały do budynku na starej części szkoły. Klasa III będzie uczęszcza do budynku na nowej części szkoły.
Ze względu na dużą liczbę uczniów zapisanych do świetlicy, zwracam się z prośbą do Rodziców, którzy będą w stanie zapewnić swojemu dziecku opiekę bez konieczności korzystania ze świetlicy, by w miarę możliwości, nie pozostawiali dziecka na świetlicę. Ułatwi to wszystkim przestrzeganie reżimu sanitarnego.

Proszę Państwa o śledzenie informacji publikowanych w e-dzienniku – Librus.

Informacja dla Rodziców i Uczniów
Od 18 stycznia następuje zmiana systemu nauczania. Zmianie uległ także plan lekcji dla klas I-III . Proszę o zapoznanie się ze zmianami. Zajęcia w oddziale przedszkolnym pozostają bez zmian.

ZAJĘCIA SZKOLNE
Klasy IV-VIII będą realizowały zajęcia lekcyjne on-line według dotychczasowego planu. W okresie trwania nauczania zdalnego zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (za pośrednictwem platformy Zoom) o których mowa w przepisach Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz.U. poz.493). Klasy I-III- będą realizowały zajęcia lekcyjne w systemie stacjonarnym. W załączniku załączam plik – harmonogram zajęć lekcyjnych dla klas I-III/dostępny na e-dzienniku/. Klasy I-II- zajęcia będą odbywać się w budynku w starej części szkoły. Klasa III- zajęcia będą odbywać się w budynku w nowej części szkoły. Pedagog i psycholog szkolny przyjmują zgodnie z godzinami dyżurów.
Konsultacje dla klasy VIII pozostają bez zmian, są organizowane w małych grupach.
Uczniowie pozostałych klas na konsultacje przychodzą po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem.
ŚWIETLICA
Czynna jak dotychczas od godz. 7.00 -17.00
Uczniowie będą przebywać w grupie, która będzie obejmowała uczniów klas I-III.
Będzie prowadzona przez jednego nauczyciela 26 godzin tygodniowo i 3 godziny tygodniowo przez drugiego nauczyciela.
Świetlica szkolna przeznaczona jest wyłącznie dla uczniów Rodziców pracujących.
BIBLIOTEKA
Czynna jak dotychczas.
W zakresie organizacji pracy i bezpieczeństwa na terenie szkoły obowiązuje od 1września 2020 r. REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA PRACY W CZASIE PANDEMII COVID-19 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W PRUSACH.

Z poważaniem: Krystyna Tworzydło – dyrektor szkoły
Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3

Boże NarodzenieŻYCZENIA !!!
Rozmiar: 11815 bajtówRozmiar: 11698 bajtów

"Piękna jest radość w Święta,
ciepłe są myśli o bliskich.
Niech pokój, miłość i szczęście otoczy dzisiaj nas wszystkich".

Dyrektor, Grono Pedagogiczne,
Społeczność Uczniowska
Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Prusach

Grudzień 2020r.Kartka świąteczna


„Świąteczna kartka”

Rozmiar: 19440 bajtów Od 1 do 21 grudnia w naszej szkole zorganizowana została akcja „Świąteczna kartka”. Do akcji zostali zaproszeni wolontariusze oraz sympatycy Szkolnego Koła Caritas. Do wykonania kartek dla bezdomnych ,chorych i podopiecznych Domów Pomocy Społecznej włączyli się również uczniowie klas 0- III.
Rozmiar: 22888 bajtów 21 grudnia przedstawiciele Szkolnego Koła Caritas wraz z opiekunem przekazali pięknie wykonane kartki z życzeniami świątecznymi dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Prusach.
Wszystkim uczniom zaangażowanym w świąteczną akcje dziękujemy!!!

Opiekun SKC- Danuta Kaniowska

11 listopada


102 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Narodowe Święto Niepodległości to święto państwowe obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku po 123 latach zaborów.
Społeczność naszej szkoły tego dnia świętuje Dzień Patrona Marszałka Józefa Piłsudskiego.
W okresie międzywojennym 11 listopada był obchodzony jako nieoficjalne Święto Niepodległości, celebrowane zwłaszcza przez wojskowych. Data ta upamiętniała dzień, w którym Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową oraz naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Także 11 listopada Niemcy podpisały we francuskim Compiegne zawieszenie broni kończące I wojnę światową.
W 1937 r., Sejm RP ustanowił państwowe obchody Święta Niepodległości. Ustawa z 23 kwietnia tego roku głosiła, że "Dzień 11 listopada, jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Narodu w walkach o wolność Ojczyzny - jest uroczystym Świętem Niepodległości".
Podczas II wojny światowej 1939-1944 oficjalne lub jawne obchodzenie Święta Niepodległości było niemożliwe. W okresie PRL Święto Niepodległości zostało zakazane i przywrócono je dopiero ustawą sejmową w 1989 roku.
Dzisiaj mamy wolną i niepodległą Polskę. Polskę, o którą walczyły pokolenia oddając w tej walce częstokroć wartość najcenniejszą - swoje życie. Obchody 11 listopada to właśnie nasz szacunek dla tych wielkich, często bezimiennych bohaterów, to nasz hołd składany w postaci pamięci czasu minionego. To nasz moralny obowiązek jako Polaków i jako ludzi szanujących wolność narodów.
Zapraszamy na koncert przygotowany przez społeczność naszej szkoły, dostępny na fb szkolnym

Barbara Hawling

11 listopada


Niezwykłe Święto

W środę, 11 listopada 2020 roku o godzinie 9.00 pani dyrektor Krystyna Tworzydło w asyście uczniów : Magdaleny i Agnieszki z klasy VII oraz Krystiana z klasy V, złożyła wiązankę pod Pomnikiem Poległych za Ojczyznę w Luborzycy. Przedstawiciele społeczności Szkoły im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oddali hołd bohaterom, którzy poświęcili swoje życie dla Ojczyzny.

Szkoła do Hymnu


"SZKOŁA DO HYMNU" 2020

Dnia 10 listopada 2020 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Jóżefa Piłsudskiego w Prusach, wzięły udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła do Hymnu”. Ze względu na pandemię w tym roku klasy od I do VIII wzięły udział w przedsięwzięciu śpiewając online.
Najmłodsi podopieczni z Oddziału Przedszkolnego dumnie reprezentowali naszą szkołę śpiewając na żywo! Cieszymy się, że mimo przeszkód udało się zrealizować zamierzenia projektowe.
Dziękujemy Pani Barbarze Hawling i Małgorzacie Kwater za przygotowanie dzieci do występu.JP2


"Miłość mi wszystko wyjaśniła,
Miłość wszystko rozwiązała -
Dlatego uwielbiam tę Miłość,
Gdziekolwiek by przebywała."


Karol Wojtyła

Obecny rok 2020 jest rokiem Jana Pawła II. W tym roku obchodzimy 100-lecie urodzin Karola Wojtyły. Uczniowie naszej szkoły postanowili złożyć hołd Wielkiemu Polakowi poprzez montaż słowno- muzyczny, który ma przypomnieć postać Ojca Świętego, jego słowa skierowane zwłaszcza do młodzieży, którą otaczał szczególną miłością. Zapraszamy na film z tego koncertu, który jest dostępny na Facebooku szkoły. Dziękuję pani Barbarze Hawling za przygotowanie strony muzycznej i nagranie filmu.

Link do filmu na fb

Elżbieta Guzy

Ogłoszenie


Konkurs recytatorski


Konkurs recytatorski w klasach I-III

2 października w naszej szkole odbył się szkolny konkurs recytatorski pod hasłem „Podróże małe i duże”. Wzięło w nim udział 14 uczniów.
I miejsce zdobyły : Gabriela Ćwikła z klasy II i Julia Gut z klasy III
II miejsce zajęły: Kornelia Gąsiorek z klasy I, Karolina Szczerba z klasy II oraz Ula Łukasik z klasy III.
III miejsce zajęli uczniowie klasy I: Lena Leszczyńska, Klaudia Ligęska oraz Wiktor Gawor.
Pozostali uczestnicy, ze względu na równy poziom wykonania utworów zostali wyróżnieni.

7 października odbył się II etap konkursu- międzyszkolny. Ze względu na pandemię uczestnicy nie musieli jechać do Klubu ANEKS, jak co roku . Jury w składzie dwóch osób przyjechało do naszej szkoły i wysłuchało 5 recytatorów, którzy zajęli I i II miejsce w szkolnym konkursie.
Wyróżnienie zdobyła uczennica klasy I- Kornelia Gąsiorek. Uroczysty odbiór nagród odbył się w sobotę- 10 października w klubie Aneks, z udziałem rodziców laureatów. Gratulacje !

Organizator konkursu - Danuta Kaniowska

Kredkobranie


Kredkobranie

Społeczność naszej szkoły wzięła udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Kredkobranie” , zorganizowanej przez Fundację Ignatianum i Stowarzyszenie „ Korzenie”. Inicjatywa polegała na zbiórce przyborów szkolnych i materiałów plastycznych . Dary są przeznaczone dla dzieci i młodzieży o polskich korzeniach z Ukrainy, Białorusi i Litwy. Pomysłodawcą i koordynatorem akcji jest Tomasz Konturek , który powiedział:
„ Kredkobranie ma pokazać zamieszkującym poza granicami Rzeczypospolitej polskim dzieciom i młodzieży, że ich przyjaciele z „macierzy” pamiętają o nich i w miarę swoich możliwości, chcą im pomóc w zdobywaniu wiedzy. Pokazuje też, że potrafimy pomagać sobie nawzajem. Mimo dzielącej nas granicy łączy nas wspólna tradycja, kultura, historia i dziedzictwo”.
Nie pozostaliśmy obojętni na ten apel . Młodzież z klasy ósmej przygotowała plakaty informacyjne oraz przeprowadziła akcję promującą ,,Kredkobranie” . Rodzice i uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach z ogromnym zapałem włączyli się do tegorocznej akcji. Dzięki Waszemu zaangażowaniu , zebraliśmy dwa duże pudła przyborów szkolnych i materiałów plastycznych. Bardzo dziękujemy wszystkim , którzy zaangażowali się i poparli tę inicjatywę. Pokazaliśmy, że nie zapominamy o naszych najmłodszych Rodakach na Kresach.
Zbiórka w szkole została przygotowana i przeprowadzona przy zachowaniu wszelkich procedur obowiązujących w stanie epidemii

Agnieszka Prusak

Kaligrafia


ZAJĘCIA Z KALIGRAFII w kl. 2

Dziękujemy Pani Magdalenie Tańskiej za zorganizowanie wspanialych warsztatów oraz ich sponsoring. Zajęcia ogromnie przypadły do gustu uczniom i były świetną lekcją doskonalącą technikę kaligrafowania tak bardzo przydatną podczas doskonalenia umiejętności pisania.

Podziękowania
Kondolencje


NDM

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MUZYKI

1 październik to ważna data w muzycznym świecie. Tego dnia obchodzone jest na całym świecie niezwykłe święto muzyków, czyli tych artystów wykonawców czy kompozytorów, którzy używają dźwięku jako tworzywa, z którego może powstać muzyczne dzieło sztuki oraz oczywiście melomanów. Święto zostało ustanowione w 1975 roku z inicjatywy Yehudiego Menuhina, światowej sławy wirtuoza skrzypiec, ówczesnego prezydenta Międzynarodowej Rady Muzyki przy UNESCO. Jego celem jest ukazywanie piękna muzyki, jej dobrego wpływu na słuchaczy oraz uniwersalnego charakteru języka muzycznego. Ma ono uświadomić nam jaka muzyka jest wyjątkowa i jak czyni nasze życie pełniejszym i bogatszym wpływając na nasze emocje i wyobraźnię. Międzynarodowy Dzień Muzyki to okazja do wielu koncertów i innych okołomuzycznych wydarzeń. Również my wpisujemy się w świętowanie tego dnia i zapraszamy na koncert uczniów naszej szkoły.

Link do filmu na fb

Barbara Hawling


REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA PRACY W CZASIE PANDEMII COVID-19

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA PRACY
W CZASIE PANDEMII COVID-19
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
W PRUSACHNa podstawie:
- Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.284, 322, 374, 567 ze zm.),
- Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 322, 374, 567 ze zm.),
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.),
- Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa (t. j. Dz. U. 2020, poz. 568 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),
- Wytyczne dla szkół podstawowych opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

I . POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Niniejszy Regulamin został opracowany na potrzeby działania Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach w okresie trwania pandemii COVID-19 na podstawie wytycznych MEN, MZ, GIS oraz Organu Prowadzącego Gminy Kocmyrzów- Luborzyca. Regulamin ma na celu usprawnienie bezpiecznego funkcjonowania szkoły tak, aby w jak najbardziej optymalny i możliwy do zrealizowania sposób zapobiec zakażeniu i rozprzestrzenianiu się wirusa.
2. Za opracowanie, wdrożenie i nadzór nad stosowaniem Regulaminu odpowiada Dyrektor Szkoły .
3. Do przestrzegania postanowień Regulaminu zobowiązani są wszyscy nauczyciele, pracownicy, uczniowie oraz rodzice/opiekunowie.
4. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez nauczycieli, pracowników jest traktowane jak naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.
5. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez uczniów jest traktowane jak naruszenie podstawowych obowiązków uczniowskich i powoduje odmowę wpuszczania do budynku szkoły.
6. Nauczyciele, pracownicy pisemnie potwierdzają zapoznanie się z Regulaminem.
7. Uczniowie i rodzice zostają zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem poprzez stronę internetową lub dziennik elektroniczny.
8. Regulamin obowiązuje od dnia 1września 2020 r. do czasu odwołania stanu pandemii na terenie kraju.
9.Od 1 września 2020 r. rozpoczyna się realizacja zadań szkoły, w tym realizacja podstawy programowej w trybie stacjonarnym, zgodnie z zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną tygodniowym planem zajęć.
10. Zajęcia stacjonarne w szkole odbywają się zgodnie z zaleceniami ustalonymi przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
11. W przypadku konieczności przejścia szkoły na pracę w trybie kształcenia zdalnego lub hybrydowego będą obowiązywały procedury opracowane w odrębnym Regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszego dokumentu.
12. Udział uczniów we wszystkich formach nauczania, czyli stacjonarnej, hybrydowej, zdalnej jest obowiązkowy.
13. W przypadku zmiany zasad nauczania o formie i terminach tych zajęć rodzice i dzieci zostaną niezwłocznie poinformowani przez Dyrektora.
14. Wobec faktu niemożności zachowania właściwego dystansu dla uczniów klas 0 - VIII oraz pracowników szkoły wprowadza się obowiązek stosowania osłony ust i nosa na korytarzach, w toaletach i w szatni.
15. Wprowadza się zakaz organizowania wyjść , wycieczek i imprez szkolnych. 16. W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego organizuje się na powietrzu i nie prowadzi się gier zespołowych.
17. Podczas zajęć wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe (np. gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna) i zastąpić je innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi przełajowe).
18. W trakcie nauki muzyki uczeń jest zobowiązany korzystać z własnego instrumentu. Rezygnuje się ze śpiewu chóralnego.

II. ZADANIA WYCHOWAWCY KLASY
1.Wychowawcy klas zbiorą informacje dotyczące aktualnych telefonów i adresów mailowych uczniów i rodziców w swojej klasie.
2. Przekażą informacje o formach komunikacji przy zdalnej realizacji programów nauczania z wykorzystaniem, np. komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, dziennika elektronicznego.
3. Zweryfikują możliwości dostępu ucznia do sprzętu komputerowego i Internetu w warunkach domowych w czasie trwania zajęć on-line.
4. Wychowawca zorganizuje w drugim tygodniu września spotkanie z rodzicami z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, na którym przekaże informacje o zasadach pracy szkoły w roku szkolnym 2020/21.

III. ZASADY PRZYPROWADZANIA ORAZ ODBIERANIA DZIECI
1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do stosowania się do wytycznych zawartych w Regulaminie pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do szkoły z winy rodzica/opiekuna.
2. Szkoła otwarta będzie w godzinach 7.00-17.00.
3. Uczniowie powinni być przyprowadzani/ przywożeni do szkoły zgodnie z planem lekcji ustalonym dla danej klasy - Załącznik nr 1.
4. Zabrania się przebywania na terenie szkoły osób trzecich .
5. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci muszą być zdrowi, mieć zakryte usta i nos oraz ubrane jednorazowe rękawiczki.
6. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci mają obowiązek zachować dystans społeczny zarówno do pracowników szkoły, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
7. Rodzice/opiekunowie uczniów nie mogą wchodzić z dziećmi do budynku szkoły. Przyprowadzenie lub chęć odbioru dziecka sygnalizują dzwonkiem przy drzwiach wejściowych. Na odebranie dziecka po zajęciach czekają przed budynkiem.
8. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących jakąkolwiek infekcję.
9. Jeżeli w domu ucznia przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji, należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Dyrektora .W tej sytuacji nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.
10. Przy wejściu sprawdzana jest dziecku temperatura przy użyciu termometru bezdotykowego oraz następuje obowiązkowa dezynfekcja rąk. Jeżeli rodzic/uczeń odmawia lub dziecko ma temperaturę powyżej 37oC, nie może uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych, opiekuńczych, specjalistycznych na terenie szkoły. Rodzice/opiekunowie powiadomieni przez nauczyciela zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
11. Po wejściu do szkoły uczeń kieruje się do szatni, gdzie jednocześnie może przebywać wyłącznie jedna klasa, następnie udaje się do wyznaczonej sali.
12. Uczniowie klas IV-VIII nie zostawiają w szafkach podręczników szkolnych i przyborów. Wszelkie potrzebne w danym dniu materiały szkolne wraz ze śniadaniem i wyłączonym telefonem komórkowym trzymają w plecakach.
13. Dzieci mają mieć obuwie zmienne do używania tylko i wyłącznie w szkole, niedopuszczalne jest zabieranie obuwia zmiennego do domu i przynoszenie codziennie do placówki.
14. W okresie epidemii obowiązuje zakaz przynoszenia z domu do szkoły jakichkolwiek przedmiotów poza podręcznikami i przyborami niezbędnymi do udziału w zajęciach.

IV. ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE
1. W szkole przebywa określona liczba uczniów, ustalona przez Dyrektora po uzgodnieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i Organem Prowadzącym.
2. Grupa uczniów będzie przebywać w miarę możliwości w jednej sali.
3. Zajęcia dydaktyczne, wychowawczo - opiekuńcze, rewalidacja, konsultacje i inne będą organizowane z zachowaniem obowiązujących norm sanitarnych.

V. PROCEDURA PRZEBYWANIA DZIECI W SALI
1. W sali przebywają jednocześnie tylko dzieci z jednej klasy.
2. Dzieci są zapoznane przez wychowawców i nauczycieli z normami sanitarnymi dotyczącymi przebywania w szkole oraz korzystania ze sprzętów.
3. Z sali, w której przebywają dzieci, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
4. Uczniowie zajmują ławki ze wskazania nauczyciela, niedopuszczalna jest zmiana miejsca.
5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we właściwej szafce w sali. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
6. W sali gimnastycznej mogą przebywać jednocześnie 2 grupy uczniów.
7. Należy systematycznie wietrzyć sale lekcyjne.
8. Nauczyciele klas I-III organizują przerwy dla swojej grupy. Czas ten grupa spędza w swojej sali pod nadzorem nauczyciela.
9. Dzieci dezynfekują lub myją mydłem antybakteryjnym ręce po każdorazowej wizycie w toalecie.
10. Przybory i sprzęt dezynfekowane są w miarę potrzeby, minimum 2 razy w ciągu dnia.
11. Elementy wyposażenia sali, które są najczęściej używane (klamki, drzwi, okna, uchwyty szafek itp.) są systematycznie dezynfekowane.
12. Do szatni po skończonych zajęciach uczniowie udają się z zachowaniem odstępu czasowego i odległości, tak by w szatni była jedna klasa.
13. Uczniowie klas 0-III mogą korzystać ze świetlicy szkolnej. Zajęcia świetlicowe odbywają się z zachowaniem zasad sanitarnych obowiązujących w sali lekcyjnej

VI . PROCEDURA KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW/BOISKA
1. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw/boiska tylko pod nadzorem nauczyciela.
2. Wyjście grup na plac zabaw, boisko odbywa się w systemie zmianowym .
3. Na placu zabaw w tym samym czasie mogą przebywać tylko dwie funkcjonujące w przedszkolu/szkole grupy.
4. Każdego dnia sprzęt na placu zabaw będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu i dezynfekowany.
6. Przed wejściem z dziećmi na plac zabaw, boisko nauczyciel powinien:
• upewnić się, czy grupy przebywające wcześniej na placu zabaw, boisku znajdują się już w budynku (grupy wychodzące na plac, boisko nie powinny kontaktować się ze sobą),
• w marę możliwości czuwać nad dystansem między dziećmi.
7. Po powrocie z placu, boiska dzieci dokładnie myją i dezynfekują ręce.

VII . ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA W BIBLIOTECE
1. Biblioteka szkolna jest otwarta w wyznaczonych godzinach. Osoby z zewnątrz, zgodnie z zaleceniem GIS, dotyczącym ograniczania przebywania osób z zewnątrz na terenie szkoły, w czasie pandemii COVID 19, nie mogą korzystać z biblioteki szkolnej.
2. Wchodząc do biblioteki, uczniowie dezynfekują ręce. Nauczyciel – bibliotekarz stosuje środki ochrony osobistej.
3. Książki, po zdjęciu z ewidencji, uczniowie odkładają do wskazanego opisanego datą pudła, gdzie przez 2 dni będą w tzw. kwarantannie bibliotecznej, zanim można je będzie bezpiecznie wypożyczyć innym.
4. W bibliotece może przebywać tylko 1 uczeń.

VIII. PROCEDURA STOSOWANIA ZASAD HIGIENY PRZEZ DZIECI
1. Nauczyciel powinien regularnie przypominać dzieciom o zasadach higieny. Podczas zajęć prowadzonych w formie dostosowanej do wieku dzieci nauczyciel powinien przypomnieć o :
• zakazie podawania ręki na powitanie,
• zakazie dotykania oczu, nosa i ust,
• obowiązku dokładnego i częstego mycia rąk,
• obowiązku zasłaniania ust i nosa przy kichaniu czy kaszlu,
• obowiązku utrzymania w czystości maseczek lub systematycznej ich wymianie.
2. Pod kierunkiem nauczyciela dzieci klas 0-III powinny często i regularnie myć ręce, szczególnie:
• przed i po jedzeniu,
• po skorzystaniu z toalety,
• po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
3. W razie potrzeby nauczyciel powinien demonstrować dzieciom jak poprawnie należy myć ręce.

IX. PROCEDURA DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ
1. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące zaakceptowane przez Główny Inspektorat Sanitarny. Środki te dostosowane są do specyfiki działalności placówki, a jednocześnie nieszkodliwe dla dzieci. Działają bakteriobójczo, wirusobójczo i grzybobójczo. Środki te nie wymagają spłukiwania.
2. W placówce znajduje się również ozonator, który ma działanie przeciwwirusowe, antybakteryjne. Po zakończonych zajęciach każda sala jest ozonowana.
3. Pomieszczenia dezynfekowane są na bieżąco, przynajmniej 2 razy w ciągu dnia lub częściej w miarę potrzeb.

X. PROCEDURA DEZYNFEKCJI PRZYBORÓW I GIER
1. Przybory, pomoce i gry dostępne w szkole są dezynfekowane na bieżąco.
2. Wszystkie meble, blaty, sanitariaty, uchwyty, klamki, poręcze są myte i dezynfekowane codziennie.
3. Podłogi są myte i dezynfekowane codziennie na koniec dnia.

XI. PROCEDURA ZASAD OCHRONY PRACOWNIKÓW
1. Wprowadzony Regulamin w placówce ma za zadanie przede wszystkim chronić zdrowie wszystkich przebywających w placówce osób oraz zapewnić poczucie bezpieczeństwa.
2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do wykonywania obowiązków z należytą starannością i stosowania się do Regulaminu obowiązującego w szkole.
3. Wszyscy pracownicy szkoły zostali zapoznani z zasadami nowego reżimu sanitarnego obowiązującego w placówce.
4. Każdy pracownik jest zobowiązany dostosować swoje działania do systemu pracy obowiązującego w placówce, oznacza to:
• powiadomienie Dyrektora o ewentualnym kontakcie z osobą zarażoną SARS- COVID-19 ,
• zachowanie bezpieczeństwa w pracy, według procedur zastosowanych w placówce, zachowanie szybkiego przepływu informacji.
5. Każdy pracownik zostaje wyposażony w środki ochronne i stosuje je w miarę indywidualnych predyspozycji zdrowotnych :
• przyłbica lub maseczka,
• rękawiczki jednorazowe,
• pojemnik z płynem do dezynfekcji.
6. Każdy pracownik placówki jest zobowiązany do sprawdzenia temperatury swojego ciała i do poinformowania dyrektora o jej podwyższeniu.
7. Pracownicy używają środków ochrony zgodnie z ich przeznaczeniem:
• rękawiczki jednorazowe po każdorazowym użyciu, w sposób bezpieczny zostają wyrzucone do zamykanego pojemnika na odpady,
• przyłbica jest wielorazowego użytku, utylizowana powinna być, gdy przestaje spełniać swoje zadanie ochronne (wyrzucona do szczelnie zamkniętego pojemnika na odpady).

XII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 U DZIECKA/PRACOWNIKA
W PRZYPADKU PODEJRZENIA COVID – 19 U DZIECKA LUB PRACOWNIKA NALEŻY NIEZWŁOCZNIE WDROŻYĆ ODPOWIEDNIĄ INSTRUKCJĘ - ZAŁĄCZNIK NR 2.XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wszyscy pracownicy zostali zapoznani z powyższym Regulaminem i zobowiązują się go przestrzegać.
2. Procedura obowiązuje od dnia 1wrzesnia 2020 r. do czasu odwołania pandemii na terenie kraju.
3. Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część Regulaminu :
• zgoda na mierzenie dziecku temperatury ciała,
• karty monitoringu codziennych prac porządkowych i dezynfekcyjnych,
• instrukcja MEN,MZ,GIS-u

Załącznik nr 2 do REGULAMINU

Instrukcja postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19
w Szkole Podstawowej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Prusach.

1. W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w środki ochrony i płyn dezynfekujący.
2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka, które wskazują na chorobę zakaźną (w przypadku COVID-19 takich jak kaszel, gorączka, duszności), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/rodzicami/ opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.
5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
6. Wskazany przez dyrektora pracownik ( nauczyciel) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
7. Nauczyciel opiekujący się grupą, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – biurek, krzeseł).
8. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.
9. Rodzice izolowanego ucznia odbierają ucznia ze szkoły przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.
10. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
11. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do szkoły kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.
12. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń) i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcję i polecenia przez nią wydawane.
13. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
14. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
15. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby je poinformować lub w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
16. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
17. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
18. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.
19. Zawsze, w przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia, należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

ŚWIETLICA SZKOLNA

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W PRUSACH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 W OKRESIE PANDEMII COVID 19

1. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 od dnia 2 września br. prowadzone będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej.
2. W szkole obowiązują wcześniej wprowadzone procedury dotyczące ochrony pracowników i uczniów w czasie stanu epidemii COVID-19.
3. Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej w godzinach od 7.00 do 17:00 dla dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klas I-III.
4. Organ Prowadzący z Gminy Kocmyrzów - Luborzyca od nowego roku szkolnego 2020/2021 wprowadził obowiązkową opłatę za korzystanie z opieki świetlicowej. Z opłaty tej zwolnione są dzieci z oddziału przedszkolnego realizujące obowiązek przygotowania przedszkolnego (6 i 7 letnie) oraz dzieci z klas I-III.
5. Opłata za korzystanie ze świetlicy szkolnej, wynosić będzie 1zł za każdą rozpoczętą, godzinę. Godziny przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy, będą monitorowane przez wyznaczonych nauczycieli. Rodzic zobowiązany będzie podpisać się na stosownym dokumencie. Wpłat dokonywać należy na wskazany rachunek bankowy Urzędu Gminy Kocmyrzów –Luborzyca do 10 dnia każdego miesiąca.
6. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły i ze szkoły odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.
7. Opiekunowie przyprowadzając i odbierając dzieci ze świetlicy, nie mogą wchodzić na teren szkoły.
8. W sali, w której będzie przebywała grupa usunięte zostaną przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować.
9. Wietrzenie sal odbywać się będzie raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
10. Do danej grupy uczniów Dyrektor w miarę możliwości przyporządkuje tych samych nauczycieli.
11. Uczniowie będą mogli korzystać z sali gimnastycznej, placu zabaw oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
12. Nauczyciel nie organizuje wyjść poza teren placówki.
13. Na świetlicy mogą przebywać tylko dzieci zdrowe, bez oznak choroby. Rodzice powinni pozostawać „pod telefonem”, by w razie potrzeby umożliwić nauczycielowi szybki kontakt.

Wnioski do przyjęcia dziecka na świetlicę szkolną do pobrania ze strony internetowej szkoły www.spprusy.pl zakładka Aktualności.

Wniosek na ŚWIETLICĘ

Wniosek na świetlicę do pobrania pdf. WNIOSEK

Rozpoczęcie roku szkolnego

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Szanowni Państwo, w trosce o bezpieczeństwo Wasze i Waszych Dzieci, rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021 odbędzie się 01 września 2020r. według ustalonego harmonogramu oraz przy zachowaniu rygorów sanitarnych zalecanych przez GIS oraz MZ.

Uwagi organizacyjne:

- Dzieci przychodzą pojedynczo, zgodnie z informacją podaną poniżej:
- W celu zapewnienia bezpieczeństwa i procedur sanitarnych dzieci wchodzą do szkoły same, zachowując odpowiedni dystans między sobą.
- Wyjątek stanowią dzieci z klasy pierwszej oraz oddziału przedszkolnego. W rozpoczęciu roku szkolnego wraz z dzieckiem może uczestniczyć jeden opiekun.
- Wszystkich obowiązuje osłona ust i nosa oraz dezynfekcja rąk. Proszę nie gromadzić się w skupiska.
- Po spotkaniach klasowych uprasza się o sprawne opuszczenie terenu szkoły.

O godz. 8.00 rano odbędzie się Msza Św. w Kościele Parafialnym w Prusach. Decyzja o udziale we Mszy Św. należy do Rodziców i dzieci.

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego z podziałem na poszczególne klasy:

WEJŚCIE GŁÓWNE:

9.00-9.30
kl. VIII - sala informatyczna
kl. VI - sala polonistyczno–historyczna
kl. V - sala matematyczna

11.00-11.30
kl. VII-sala nr 1

12.00-12.30
oddział przedszkolny-sala gimnastyczna

WEJŚCIE OD STRONY ULICY:

9.00-9.30
klasa I-sala gimnastyczna

10.00-10.30
klasa II sala nr 1
klasa III sala nr 3

11.00-11.30
klasa IV sala nr 2

Krystyna Tworzydło - dyrektor szkoły


ARCHIWUM
OKE Kraków

Kuratorium Oświaty w Krakowie

MEN

UG Kocmyrzów-Luborzyca

Parafia w Prusach

GNIAZDO


Copyright © 2007 
Created by Tomasz Frań