Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach

Aktualnosci     Historia     Kadra     Uczniowie     SU     Galeria     Kontakt     Ogłoszenia     Plan lekcji     Pozalekcyjne     Dokumenty     SKC     SKF     Rodzice
MENUzig-zag.prv.pl
LINKI

Strona główna

Aktualności

Historia

Kadra

Uczniowie

Samorząd Uczniowski

Galeria

Kontakt

Ogłoszenia

Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Dokumenty

Szkolne Koło CaritasSzkolne Koło Fotograficzne

Dla rodziców

CERTYFIKATY I PROGRAMY UNIJNERozmiar: 22006 bajtów Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach posiada szereg certyfikatów świadczacych o wysokim standardzie tej szkoły, jak równiez zaangażowana jest w różne programy unijne skierowane do szkół i placówek oświatowych na terenie naszej gminy.

PRZEDSZKOLE W SZKOLE

Rozmiar: 1520362 bajtów


Rozmiar: 43372 bajtów

Edukacja najmłodszych dzieci to jeden z najważniejszych etapów życia małego dziecka ponieważ daje szansę na dobry rozwój, umożliwia dobre przygotowanie do dalszej nauki i dorosłego życia. Rozmiar: 40817 bajtów Nasza gmina przystąpiła do udziału w projekcie systemowym w ramach Poddziałania 9.1.1 POKL „Przedszkole przy szkole”. Oddział przedszkolny w naszej szkole został zmodernizowany, doposażony w funkcjonalne i kolorowe meble przedszkolne, pomoce dydaktyczne, zabawki edukacyjne, sprzęt audiowizualny, komputery, tablicę interaktywną, plac zabaw. Pomieszczenia takie jak : łazienki, szatnia zostały dostosowane do możliwości i potrzeb dzieci najmłodszych.
Oddział przedszkolny przy szkole został bardzo dobrze przygotowany do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku 5-6 lat.

ZACHOWAJ RÓWNOWAGE

Nasza szkoła przystąpiła do szwajcarsko - polskiego projektu KIK 34 - ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ. Podstawowym celem projektu jest zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej. Podjęliśmy różnorodne działania zmierzające do uzyskania certyfikatu Szkoły Przyjaznej Żywieniu i Aktywności Fizycznej. Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Instytucją współfinansującą jest także Ministerstwo Zdrowia. Projekt jest realizowany przez Instytut Żywności i Żywienia. Partnerzy: AWF, Centrum Zdrowia Dziecka, Polskie Towarzystwo Dietetyki.


NOWA JAKOŚĆ DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POWIECIE KRAKOWSKIM

Kadra Pedagogiczna naszej szkoły przystąpiła w roku szkolnym 2014/2015 do projektu " NOWA JAKOŚĆ DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POWIECIE KRAKOWSKIM"

Projekt NOWA JAKOŚĆ DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POWIECIE KRAKOWSKIM jest realizowany przez Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli. Numer i nazwa priorytetu: III. Wysoka jakość systemu oświaty Numer i nazwa działania: 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym, kompleksowym wspomaganiu szkół. CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Cel projektu: Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Krakowskim poprzez wdrożenie od września 2013 do sierpnia 2015 kompleksowych planów wspomagania w 85 szkołach (55 Szkół Podstawowych, 16 Gimnazjów, 3 Zasadnicze Szkoły Zawodowe, 5 Techników, 6 Liceów Ogólnokształcących) i 12 przedszkolach. Zadania realizowane w ramach projektu: 1. Przeprowadzenie procesu wspomagania w szkołach i przedszkolach. 2. Utworzenie i prowadzenie w Powiecie Krakowskim sieci współpracy i samokształcenia. 3. Opracowanie i monitorowanie Powiatowego Programu Wspomagania w Powiecie Krakowskim.


MLEKO W SZKOLE


Rozmiar: 13561 bajtówCelem programu „Mleko w szkole” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. W Polsce od czasu akcesji do UE program „Mleko w szkole” cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Znaczący wzrost zainteresowania programem wśród placówek oświatowych nastąpił po uruchomieniu (na wzór innych krajów UE takich jak, np. Szwecja, Finlandia, Wielka Brytania czy Węgry) dodatkowych środków finansowych, mających na celu dalsze obniżenie cen mleka i przetworów mlecznych płaconych przez uczniów w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.
Od roku szkolnego 2007/2008 Polska jest liderem wśród krajów UE w realizacji programu "Mleko w szkole". Ilość mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych i kwota środków finansowych pozyskiwanych z UE przez Polskę jest większa niż w krajach starej Unii, w których program jest realizowany od ponad 20 lat, takich jak Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja i Finlandia.
W ramach programu dzieci i uczniowie spożywają mleko białe i mleko smakowe o różnej zawartości tłuszczu, twarożki, sery i jogurty”. Od początku realizacji programu „Mleko w szkole” dzieci uczęszczające do szkół i przedszkoli spożyły ponad 1 miliard szklanek mleka.

żródło:http://www.arr.gov.pl/mleko-w-szkoleOWOCE W SZKOLE


Rozmiar: 296306 bajtówProgram „Owoce i warzywa w szkole” jest kontynuacją programu „Owoce w szkole” realizowanego w latach szkolnych 2009/2010 – 2013/2014. Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym. W Polsce program skierowany jest do 1 389 600 dzieci uczęszczających regularnie do szkół podstawowych, tj. realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dzieci klas I-III. Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (88%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (12%), a całkowity budżet programu w roku szkolnym 2014/2015 wynosi ok. 23,3 mln EUR (96,8 mln PLN). Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się 2,3 razy w tygodniu świeże owoce i warzywa (przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe) oraz soki. Dzieci otrzymują jabłka, gruszki, truskawki, borówki amerykańskie, marchewkę, słodką paprykę, rzodkiewki, pomidorki i kalarepę oraz soki owocowe i warzywne. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego. Owoce, warzywa oraz soki nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących. Za jakość owoców i warzyw dostarczanych do szkół podstawowych odpowiedzialny jest zatwierdzony dostawca lub zatwierdzona szkoła, w przypadku gdy samodzielnie przygotowuje i udostępnia owoce i warzywa dzieciom.


żródło: http://www.arr.gov.pl/pozostale-dzialania/owoce-i-warzywa-w-szkoleCERTYFIKATY


Rozmiar: 688822 bajtów
Akcja Szkoła z klasą ruszyła w 2002 roku z inicjatywy Gazety Wyborczej i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Akcja skierowana była do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Jej zadaniem było wprowadzenie w polskich szkołach nowego sposobu myślenia o oświacie, promowanie zasad wspierających nowoczesną, efektywną edukację, podnoszenie jej poziomu, a także oddziaływanie na poprawę kultury wychowawczej oraz ożywienie współpracy szkół z ich bliższą i dalszą okolicą oraz środowiskiem lokalnym. Program Szkoła z klasą opierał się na sześciu zasadach mądrej szkoły, przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom. Do każdej zasady zostały przygotowane zadania. Szkoła biorąca udział w programie powinna była wybrać i zrealizować sześć zadań - po jednym do każdej zasady. Za zaliczenie zadań przyznawaliśmy tytuł "Szkoły z klasą".

żródło:http://www.ceo.org.pl/
Rozmiar: 31218 bajtów
Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

żródło: http://malopolska.policja.gov.pl/pl/komunikaty/regulamin-konkursu-pt-odblaskowa-szkola
OKE Kraków

Kuratorium Oświaty w Krakowie

MEN

UG Kocmyrzów-Luborzyca

Parafia w Prusach


Copyright © 2007 
Created by Tomasz Frań