Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach

Aktualnosci     Historia     Kadra     Uczniowie     SU     Galeria     Kontakt     Ogłoszenia     Plan lekcji     Pozalekcyjne     Dokumenty     SKC     SKF     Rodzice
MENUzig-zag.prv.pl
LINKI

Strona główna

Aktualności

Historia

Kadra

Uczniowie

Samorząd Uczniowski

Galeria

Kontakt

Ogłoszenia

Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Dokumenty

Szkolne Koło CaritasSzkolne Koło Fotograficzne

Dla rodziców

PROGRAMY UNIJNE
Rozmiar: 17925 bajtów

Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny - Gmina Kocmyrzów-LuborzycaCelem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów -Luborzyca w okresie od 01.09.2019r do 30.06.2022 r.

Grupa docelowa:

8 szkół podstawowych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca i 270 uczniów tych szkół
Główne zadania:
- utworzenie Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca
- realizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w tym:
a) matematyczne i naukowo-techniczne
b) język angielski
c) informatyczne
d) przedsiębiorczość
e)dodatkowo dla każdej grupy kluczowe kompetencje ponadprzedmiotowe

W ramach projektu zostanie utworzone Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca z lokalizacją w 8 szkołach podstawowych:

- Szkoła Podstawowa im. 600-lecia Uniwersytetu Jagielońskiego w Luborzycy
- Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach
- Szkoła Podstawowa im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy
- Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Goszycach
- Szkoła Podstawowa w Kocmyrzowie I
- Szkoła Podstawowa w Karniowie
- Szkoła Podstawowa w Pietrzejowicach
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łuczycach
Będą tam realizowane zajęcia pozalekcyjne których celem jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów z uwzględnieniem indywidualnego podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach. CWUZ obejmie 2 etapy edukacyjne w 3 latach szkolnych: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. Realizowane będą programy zajęć pozaszkolnych dostępnych na stronie www.malopolskietalenty.pl (j.angielski, matematyka, przedsiębiorczość, TIK-informatyka, kompetencje ponadprzemiotowe) Zajęcia odbywać się będą w grupach 8-10-os. w okresie IX2019r.-VI2022r. Każda grupa zrealizuje min. 60 godzin przez jeden rok szkolny. W kolejnym roku szk. uczeń może kontynuować udział w projekcie na innych zajęciach a w kolejnym etapie w dowolnie wybranych.
Uzupełnieniem zajęć pozaszkolnych w SP-I i SP-II będą wyjazdy do Centrum Nauki w Łodzi.
Do realizacji zajęć zakupione zostaną nowoczesny sprzęt komputerowy oraz pomoce dydaktyczne
Foto z zajęć Talenty Małopolski Rozmiar: 81418 bajtów
Rozmiar: 69259 bajtów
Rozmiar: 78611 bajtów
Rozmiar: 73386 bajtów
Rozmiar: 71143 bajtów
Rozmiar: 68384 bajtów
Rozmiar: 70127 bajtów
Rozmiar: 109350 bajtów
Rozmiar: 105821 bajtów
Rozmiar: 79032 bajtów
Rozmiar: 89806 bajtów
Rozmiar: 87670 bajtów
Rozmiar: 86854 bajtów
Rozmiar: 83281 bajtów
Rozmiar: 73475 bajtów
OKE Kraków

Kuratorium Oświaty w Krakowie

MEN

UG Kocmyrzów-Luborzyca

Parafia w Prusach


Copyright © 2007 
Created by Tomasz Frań